Honlapoptimalizálás – SEO

Az organikus honlapoptimalizálás mibenléte

honlapoptimalizalas-seoA teljes keresőoptimalizáló folyamat (SEO) minden részletre kiterjedő vizsgálatán belül az alábbi szakmai leírás főleg a honlaptartalom optimalizálásával foglalkozik, azaz annak tárgyalásával, milyennek kell lennie egy honlapnak ahhoz, hogy a keresőtalálati rangsorban vezető pozíciókat szerezhessen. Ehhez természetesen sok külső tényező kedvező hatására is szükség van, ezeket keresőmarketing és a linkprofil építés  menüpont alatt veszem sorra, itt most azt foglalom össze, mit tehetünk magának a honlapnak az alkalmassá tétele érdekében, azaz milyen keresőszempontokat szükséges érvényesíteni egy-egy weblap tartalmában ahhoz, hogy oldalunk

 • keresőbarát legyen (eleget tegyen a honlapokkal szemben támasztott általános Google-elvárásoknak)
 •  releváns legyen a kiválasztott keresési kulcsszavakra nézve (eleget tegyen speciális kritériumoknak)

Mi az, hogy keresőbarát?

Legtágabb értelemben egy webhely akkor keresőbarát, ha a keresőrobotok a) egyfelől akadálytalanul, minél könnyebben és gyorsabban hozzáférnek a teljes tartalmához, b) másfelől ez a tartalom számukra nemcsak értelmezhető, hanem annak jellegéről és mibenlétéről, tárgyról és témájáról, kapcsolódó vonatkozásairól minél több információt megtalálnak a honlapon.

a) Az akadálytalan gyors hozzáférés külső technikai feltételektől (szerverkapacitás, internetkapcsolat) és a honlap kódolásától, szerkezeti felépítésétől, a beágyazott és importált alkalmazásoktól és elemektől függ (scriptek futtatása, kódolás bonyolultsága, frame- és flash-megoldások, animációk, képek és azonnal induló videók száma és nagysága…). Ezekre itt nem térek ki, általános megállapításként álljon itt annyi, hogy mivel a gyors és maradéktalan letöltődés alapvető követelmény, ezért a Google az egyszerű, tiszta kódolású, nem túlterhelt, közvetlenül elérhető tartalommal rendelkező szájtokat részesíti előnyben a túlzsúfolt, lassan betöltődő elemekkel nehezített, netán felugró ablakokkal, flashekkel, keretes megoldásokkal akadályozott oldalakkal szemben.

b) Ha gondosan készítjük el weblapunkat, annak tárgyáról, tartalmáról, belső és külső vonatkozásairól igen sok helyen és sok módon informálhatjuk a keresőrobotokat. Ezekkel  részletesebben külön leírásokban, illetve blogposztokban egyesével foglalkozom, itt csak az említés szintjén érintem a legfontosabb információcellákat (nevezzük így azokat a helyeket, amelyek alkalmasak erre a feladatra).

 • webhelyünk internetes címe – a domain név – hordozza az első információt, amellyel a keresőrobotok találkoznak: ha a domain tartalmaz értelmes szót, az már egy közlés arról, miről szólhat az oldal (valószínű, hogy a kakastej.hu alatt nem a  jégaszalásról, a jegaszalas.com alatt pedig nem a kakastejről olvashatunk).
 • oldalunk neve (title) a második legfontosabb információhely, itt ragadhatjuk meg legrövidebben honlapunk lényegét
 • a honlap leírása (description): a tartalom összefoglalása 150-160 karakterben
 • a weblapunk szöveges tartalma önmagában is egy komplex információcsomag: fontos, hogy ez egyedi fogalmazású és megfelelően gazdag, terjedelmes, komplex és tagolt legyen
  • ezen belül a címek, tipográfia kiemelések, felsorolások, képaláírások, táblázatok alkalmasak arra, hogy az oldal tárgyával legszorosabban összefüggő kifejezéseket külön is szerepeltessük, ne csak a folyószövegben
 • a képek kiolvasható attribútumai (fájlnév, alt és title szöveg)
 • a belső és kifelé mutató linkek anchor és title szövege
 • stb, stb

– ha az információk elhelyezésére alkalmas ezen helyeken megfelelő tartalmat (szavakat, kifejezéseket) szerepeltetünk, akkor a lassan mesterséges intelligenciaként viselkedő Google-robotoknak módot adunk arra, hogy minél pontosabb és komplexebb képe legyen arról, mi képezi oldalunk tárgyát, témáját. Minél több módon és minél gazdagabban, árnyaltabban adjuk meg ezt a segítséget a keresőalgoritmusoknak, a weboldalunk annál inkább keresőbarát.

Szakemberek (velem együtt) úgy tartják, hogy kb. 20-25 tartalmi keresőszempontot mindenképpen érdemes figyelembe venni a website kialakításakor, vagyis arra kell törekedni, ebből minél több érvényesüljön. Erre azonban az oldallal szembeni egyéb elvárások miatt ritkán van lehetőség, ezért nagyjából ilyen engedmény tehető:

Keresőbarátnak akkor számít egy oldal

 1. ha a legfontosabb keresőkritériumok közül legalább 5-6-nak
 2. és a kevésbé fontosak közül is legalább ugyanennyinek megfelel

Azaz a 20-25 szembotból a jó felét érvényesíteni kell ahhoz, hogy a honlapot a keresőprogramok ne kezeljék hátrányosan, ne találják hiányosnak, információszegénynek, szakszerűtlenül felépítettnek.

Mi az, hogy releváns?

A relevancia nem úgy általában értendő, hanem konkrétan azt kell elérnünk, hogy weboldalunk éppen azokra a kifejezésekre, keresőkérdésekre nézve legyen releváns tartalmú, amelyekkel jól szeretnénk szerepelni a Google-találatok listáján.

Fentebb információcellákról beszéltem, arról hogy ezeket meg kell tölteni tartalommal ahhoz, hogy weblapunk keresőbarát legyen. De hogy konkrétan mi is a cellákban szereplő tartalom, az már a relevanciát befolyásolja, vagyis azt, hogy valamely témában hitelesnek találják-e a keresők oldalunkat.

Nyilvánvaló: egy jól felépített weboldal esetében a domainban, a site néveben, a címekben, a kiemelésekben, képfeliratokban stb. és magában a folyószövegben is azok a kifejezések szerepelnek a leggyakrabban és legváltozatosabb formákban, amelyek kifejezik a honlap tárgyát, témáját. Jó esetben a honlaptartalomra legjellemzőbb és legtöbb alakban és helyzetben szerepeltetett kifejezések egybeesnek a keresési kulcsszavakkal – azaz éppen ezekre a kifejezésekre nézve szeretnénk a Google első találati oldalára kerülni. Ha tehát ez a szerencsés eset fennáll, akkor a honlaptartalomnak a tárgyával-tartalmával mutatott relevanciája egyben azt jelenti, hogy a weblap a feltételezett kulcsszavakra nézve is releváns.

A honlapoptimalizálás ebben az esetben abban merül ki, hogy fokozottan odafigyelünk egyfelől a lapunk keresőbarát voltára, másfelől arra, hogy az információcellákban valóban a webhely témájának legmegfelelőbb fogalmak szerepeljen kellő változatossággal.

Kulcsszósűrűség, nyelvi és formai változatosság

Fontos: a túloptimalizáltság legalább olyan veszélyes, mint a hiányos optimalizáció. A fentiekből ugyanis egyáltalán nem következik az, hogy a honlaptartalomra jellemző és Google-sikerre szánt kulcsszavainkkal túl szabad terhelnünk amaz említett információcellákat. A mértékletesség és változatosság a SEO-ban is alapelv. Ezért érdemes figyeli például a kulcsszósűrűségre. Régebben úgy festett, hogy azoknak a kifejezéseknek, amelyekkel helyezést akarunk elérni 3-7 % arányban szükséges szerepelniük a szövegoldalon. Mára ez radikálisan megváltozott, a 3 % feletti arányt a googlealgoritmusok nemtermészetes, manipulatív kulcsszóhalmozásnak tekintik és negatívan értékelik. A természetes módon fogalmazott szöveg a téma egy-egy kulcsszavát általában 1 – 2 %-nyi arányban szerepelteti tiszta formájában: ezt a mértéket érdemes betartani a honlapoptimalizálásban is. Az arány azon a réven lehet magasabb, ha a toldalékolt és összetételekben, nyelvi változatokban szereplő előfordulásokat is ide számoljuk. Ha témánk például a tömeges üzenetküldés, használhatjuk ilyen formákban: üzenetküldés tömegesen, üzenetek tömeges küldése, tömegesen küldött üzenetek, vagy ha a témánk a mobilmarketing, írhatjuk olykor két szóba, ragozhatjuk, képezhetjük – mobilos marketing, mobilmarketinget –  változtathatjuk a szórendet: marketing mobil szolgálat stb.

Változatosságra kell törekedni a folyószövegben is, de még fontosabb a kiemelt előfordulásokban. Például a domain – title – description – h1 headline esetében nem legyen mind a négy helyen pontosan ugyanaz a szóalak vagy kifejezés.

Ismétlődések helyett a kiegészítő jelleget erősítsük: amit a domain egyetlen szóalakban ragad meg, azt a honlapnév fejtse ki 2-3 szóban, a leírás egy-két mondatban, maga a honlapszöveg legalább 4-6 ezer karakterben. Ha a h1 szintű cím tiszta alakban szerepelteti a kulcsszót, a h2 alcímben legyen a nyelvi változata, ha egy kép kulcsszavas file-neve pl. tomeges-sms-kuldes.jpg, akkor azt alt tag legyen pl. ez: sms-ek tömeges küldése, a title=Így küldjünk tömegesen sms-t.

A honlap tartalmi egysége, hitelessége

Az összes információhely az alapszöveggel együtt képezzen tartalmi egységet! A meta-tagekben és kiemelésekben lehetőleg ne szerepeljen olyasmi, ami a folyószövegben egyáltalán nem fordul elő legalább említésként. Ha eléggé terjedelmes a tartalom, lehet külön alcímes bevezetője, tárgyalása, lezáró tartalmi összefoglalása. Jó, ha szerepel a weblapunkon definíció: a cikk tárgyát képező legfőbb fogalmak meghatározása. Hasznos, ha a rövid címszót hosszabb leírás magyarázza és a dolog lényegét részletező leírások fejtik ki. Ha ezek túl hosszúak, folytatódjanak aloldalon – ezekhez vezessen kulcsszavas hivatkozás. A képek és felirataik, a táblázatok, felsorolások szorosan kapcsolódjanak a témához, de ne ismételgessék öncélúan a kulcsszavakat. Lehetőség szerint szerepeljenek az oldalon a témához kapcsolódóan számadatok, mértékegységek, szakszavak (idegen szavak is), és nevek is bőséges mennyiségben: helységnév, földrajzi név, személynév – ezek mind bekerülnek a Google indexébe és az óriási számú összehasonlításra lehetőséget kínáló adatbázis alapján igazolásul szolgálhatnak arra nézve, honlapunk ténylegesen fontos infókat közöl az adott tűárgyban. Erősítsék a honlap hitelességét a tekintélyt szerzett webhelyekre való hivatkozás, így bátran lehet linkelni bármikor a magyar én nem magyar wikipédiát, online lexikonokat, szakcikkeket (aki ért a kódoláshoz, ezeknek a linkeknek állítson be rel=”nofollow” státust).

A téma szavai és a keresési kulcsszavak eltérése

Előfordulhat, hogy az oldalon nem kap kellő kifejtést az a téma, amelynek kulcsszavával SEO-sikerre vágyunk. Mondjuk a kakastejről írtunk bőven, de mégis a gyöngytyúk szóval szeretnénk top helyezést elérni, vagy mobilmarketing lehetőségeit soroltuk hosszan, de mégis a boríték címzés keresőszóval szeretnénk az első találati Google-oldalra kerülni. Ez természetes úton úgy történhet, ha kibővítjük a weboldal tartalmát és a már meglévő témához kapcsolódóan külön cím alatt írunk pár bekezdést arról a témáról is, aminek a kulcsszavával élpozíciót kívánunk szerezni. Ebbe a szövegrészbe nem árt kulcsszavas képet betűzni, alcímeket, kiemeléseket használni, linkszövegeket megadni. Néhány bekezdésben persze nehezebb a kulcsszó számára magas reprezentációt biztosítani. De ez még mindig jobb, semmint ha egyáltalán nem tudunk szöveges részt szentelni a keresési kulcsszónak. Azonban még az utóbbi eset sem teljesen reménytelen: ha legalább a láblécben szentelünk pár sort az oldalon nem szerepeltetett témának, plusz a weblap nem látható részeiben (metatagek, alt és title tagek) elhelyezzük, akkor az idegen szájtokról oldalunkra irányított linkek mégis találnak fogódzkodót és a Google-algoritmusok is felfedezik és érvényesnek ítélhetik a SEO-kontextust – ennek következtében weblapunk a tartalmában nem vagy kevéssé érintett téma kulcskifejezésével is alkalmas lehet a jó szereplésre.

Ám ez mégiscsak trükközés. A tiszta játék és az  az organikus honlapoptimalizálás azt követeli meg, hogy weboldalunk arról a témáról szóljon, amelynek a kulcsszavaival helyezésre aspirálunk. Éppen azért kedvezőnek az az eset mondható, amikor a tartalomoptimalizálás és a linképítés kulcsszavai azonosak, azaz webegységünket eleve úgy építjük, hogy előre tudjuk, milyen kifejezéseket fognak tartalmazi a távolról ide mutató linkek, illetve fordítva is érvényes a tétel: külső címekről csakis olyan hivatkozási anchor textusokkal mutatunk a céloldalra, amelyek kellő reprezentációval rendelkeznek az adott website content elemeiben (domain, url, fájlnév, szövegkiemelés, kód, metatag, caption…).

organikus honlap-optimalizálás

Az organikus honlapoptimalizálásban a keresési kulcsszavak egybeesnek a szövegtartalom legfontosabb kifejezéseivel.

Tartalmi alapú organikus weboptimalizáció esetén a SEO-eljárások sokkal eredményesebbek, semmint ha ügyeskedésekkel, trüklökkel, manipulációval érjük el a látszólagos kulcsszavas relevanciát.

SEO – Honlap optimalizálás

Honlapoptimalizálás: keresőbarát weboldal készítése és releváns (szöveg)tartalom kialakítása. Az organikus SEO lényege az, hogy Google-keresési kulcsszavak egyben a weblap tárgyát-tartalmát megragadó legfontosabb kifejezések is. Honlapok szerkezeti és tartalmi Google-optimalizálása,  honlapoptimalizálás, weboldal optimalizáció, helyezés javítás, kulcsszó-relevancia, keresőoptimalizált weblap, internetes oldal, organikus SEO módszerek

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.